Documentatie

Vade-mecum voor hergebruik buiten de bouwsite

Hoe de recuperatie van bouwmaterialen uit publieke gebouwen haalbaar maken?

Het Vade-mecum is een hulpmiddel dat publieke opdrachtgevers helpt om de recuperatie van bouwelementen afkomstig van hun werven te organiseren. Het document beschrijft verschillende methoden om:

  • ervoor te zorgen dat de kwalitatieve materialen aanwezig op de site een nieuwe bestemming vinden;
  • de ontwikkeling van de sector voor hergebruik te steunen;
  • de milieu-impact van bouw- en renovatieprojecten te verminderen.

Afhankelijk van de situatie en het gebouw, kan de publieke opdrachtgever kiezen voor (1) een overheidsopdracht voor dienstverlening, (2) een verkoop, (3) een schenking, of (4) een middelenverbintenis voor de hoofdaannemer of sloopaannemer, binnen het kader van een overheidsopdracht voor werken.
Bij het Vade-mecum horen standaarddocumenten aan de hand van dewelke de aanbestedende overheid elke stap van de gekozen strategie snel en efficiënt in praktijk kan brengen.
Dit document werd ontwikkeld door Rotor vzw, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Klik hier om het vademecum te downloaden.

Een paar nuttige links