Building and renovating with reclaimed materials

Dealers

UK ? Visit salvoweb.com

Projects

Maison-Atelier à Mariakerke

Destination de style pour les briques de Dok Noord

Verbiest en Karreveld, AgwA

Behoud en hergebruik (in situ)

Gebureerde veldovensteen

Project Violet in Antwerpen