Documentatie

  Deze pagina bevat nuttige informatie om het hergebruik van materialen in renovatie- en bouwprojecten te stimuleren en faciliteren. 

  Materialen recupereren

  De video hieronder is een algemene inleiding tot de recuperatie van materialen. De video bespreekt de belangrijkste documenten en procedures die kunnen worden ingevoerd om de levensduur van herbruikbare materialen te verlengen door hun recuperatie te organiseren en er een nieuwe toepassing voor te vinden. De documenten waarnaar wordt verwezen, zijn onder de video beschikbaar. 

  Video: Hoe herbruikbare materialen maximaal recupereren. Franse, Engelse en Nederlandse ondertitels beschikbaar.

  De terugwinning van herbruikbare materialen maximaliseren (2022)
  Sluiten Lees meer

  In dit document wordt uitgelegd hoe hergebruikdoelstellingen in een aanbesteding moeten worden geformuleerd. Het document is grotendeels een aanvulling op het Vademecum (hiernaast beschikbaar). 

   

  FCRBE - De hergebruikinventaris (2023)
  Sluiten Lees meer

  Een handleiding voor het uitvoeren van een inventaris van herbruikbare materialen.

  De bijlagen bij dit document zijn beschikbaar op de website van het Interreg NWE FCRBE-project.

  Vademecum recuperatie van bouwmaterialen (2015)
  Sluiten Lees meer

  De recuperatie van bouwmaterialen uit publieke gebouwen haalbaar maken - dit document legt verschillende procedures uit die kunnen worden toegepast voor dat doel: een verkoop of schenking van (al dan niet reeds gedemonteerde) materialen, organisatie van een ad-hoc aanbesteding voor de recuperatie, of een middelenverbintenis.

  Materialen hergebruiken

  Enkele documenten ter ondersteuning van de uitvoering van hergebruikstrategieën in een bouwproject.

  FCRBE - Aanbestedingsstrategieën (2021)
  Sluiten Lees meer

  Integratie van hergebruikmaterialen in uw projecten: strategieën voor grootschalige operaties en overheidsopdrachten.

  FCRBE - Algemene inleiding tot de materiaalfiches (2021)
  Sluiten Lees meer

  Deze fiche is bedoeld voor ontwerpers, bestekschrijvers en andere leden van projectteams die bouwmaterialen of -producten willen hergebruiken. Ze maakt deel uit van een reeks van 36 fiches met als doel de momenteel beschikbare informatie samen te brengen om het  hergebruik van bouwmaterialen en -producten te vergemakkelijken. Deze fiches zijn beschikbaar in de materiaalsectie van Opalis, en gecompileerd in één groot document hiernaast. 

  FCRBE - Alle materiaalfiches (2021)
  Sluiten Lees meer

  Alle materialenfiches (310 paginas). De individuele fiches kunnen worden gedownload in de materiaalsectie van deze website.

  FCRBE - Rapport over de pilootprojecten (2021)
  Sluiten Lees meer

  Tijdens het Interreg NWE FCRBE-project zijn 37 pilootprojecten uitgevoerd. Tijdens deze pilootoperaties hebben de FCRBE-projectpartners opdrachtgevers, architecten en andere actoren in de bouwsector ondersteund bij het tot uitvoering brengen van verschillende strategieën voor de recuperatie en het hergebruik van bouwmaterialen.

  Gedetailleerde verslagen zijn beschikbaar op de website van het FCRBE-project.

  Document alleen beschikbaar in het Engels.

  Percentages voor hergebruik vaststellen

  Een reeks documenten over verschillende aspecten van terugwinnings- en hergebruikspercentages.

  Deze documenten zijn bedoeld voor projecteigenaren, overheden en alle organisaties die betrokken zijn bij het opstellen, bewaken en communiceren van terugwinnings- en hergebruikspercentages bij bouw- en renovatieprojecten voor gebouwen en buitenvoorzieningen (zoals wegen en groene ruimte).

  FCRBE - Set, monitor and report on reclamation and reuse rates in construction projects
  Sluiten Lees meer

  Dit document stelt de noodzakelijke definities vast en presenteert de belangrijkste methodologische aspecten voor het omgaan met hergebruik- en terugwinningspercentages.

  FCRBE - Ex-post analysis of 32 construction and renovation works
  Sluiten Lees meer

  Dit document doet verslag van de berekening en analyse van hergebruikspercentages die zijn bereikt in een steekproef van 32 recent voltooide projecten.

  FCRBE - 32 detailed project sheets
  Sluiten Lees meer

  Dit document is een aanvulling op de analyse van de 32 projecten. Het geeft informatie over de projecten en zoveel mogelijk details over de hergebruikspercentages die in elke situatie zijn bereikt.

  Live Test : reports on 4 operations using reuse targets NL
  Sluiten Lees meer

  In dit document wordt verslag gedaan van live tests waarbij is onderzocht hoe hergebruikspercentages kunnen worden geïmplementeerd in verschillende aanbestedingsprocedures.

  FutuREuse brochures

  In het kader van het Interreg NWE FCRBE-project hebben de partners een collectie van 7 brochures geproduceerd over verschillende onderwerpen met betrekking tot het hergebruik van materialen.

  01 - Milieuvoordelen (impact) van hergebruik in de bouwsector
  02- Beoordeling van de technische prestaties van hergebruikmaterialen
  03 - Oppervlaktebehandelingen van materialen voor courant hergebruikte bouwelementen
  04 - Product of afval? Status van hergebruikmaterialen
  05 - Een stappenplan opstellen Strategie ter bevordering van hergebruik in de bouwsector
  06 - De stad als materiaalreserve. Een blik op de studie van stedelijke materiaalstromen
  07 - Hergebruik in de mode. Hoe hergebruikte materialen hun weg hebben gevonden naar haute-couture boetieks

  Hergebruik in de praktijk

  Zes gidsen over hergebruik voor gespecialiseerde beroepen: algemene aannemers, aannemers van afwerkingswerken, schrijnwerkers, dakwerkers, sloopaannemers en aannemers van infrastructuur.

  Algemene aannemers
  Uit de houtsector
  Afwerkingsbedrijven
  Dakdekkers
  Sloop- en afbraakbedrijven
  Gespecialiseerd in infrastructuur

  Verzekering en hergebruik

  Een selectie van 11 casestudies die verzekeringskwesties voor het hergebruik van bouwmaterialen met succes hebben aangepakt. Een samenvatting biedt richtlijnen voor een goede praktijk.

  Casestudies over verzekeringspraktijken bij detailhandelaars
  Casestudies over verzekeringspraktijken binnen bouwprojecten
  Casestudies over nieuwe diensten om verzekeringskwesties te beantwoorden
  Praktijkvoorbeelden op het gebied van verzekeringen voor hergebruikte bouwmaterialen

  Algemene documentatie

  Deze rubriek omvat hoofdzakelijk documenten die zijn gepubliceerd in het kader van het Interreg NWE FCRBE-project en waarin verschillende aspecten van hergebruik aan de orde komen: statistische analyse van de sector, aanbevelingen voor overheidsbeleid, enz.

  FCRBE - Statistische analyse hergebruikhandelaars (2021)
  Sluiten Lees meer

  Een statistische analyse van de hergebruiksector in Noordwest-Europa, toegespitst op bedrijven die gerecupereerde bouwmaterialen verkopen. 

  FCRBE - Reuse in green building frameworks (2021)
  Sluiten Lees meer

  Hoe worden hergebruikstrategieën in aanmerking genomen in beoordelingssystemen omtrent de duurzaamheid van gebouwen? Dit verslag, dat is opgesteld in het kader van het Interreg NWE FCRBE-project, geeft een aantal antwoorden.

  Document enkel in het Engels beschikbaar. 

  FCRBE - Reuse in environmental impact assessment tools (2021)
  Sluiten Lees meer

  Hoe worden hergebruikstrategieën geïntegreerd in software die de milieueffecten van bouwprojecten modelleert? Dit rapport, dat is opgesteld in het kader van het Interreg NWE FCRBE-project, geeft een aantal antwoorden. 

  Document enkel beschikbaar in het Engels.

  FCRBE - Een stappenplan voor overheidsbeleid (2021)
  Sluiten Lees meer

  Een verzameling inspirerende acties ter bevordering van een hergebruikvriendelijk overheidsbeleid. Dit document is tot stand gekomen als onderdeel van het Interreg NWE FCRBE-project.

  Websites

  Enkele nuttige websites:

  • Het Interreg NWE FCRBE-project is een interregionale inspanning onder leiding van 11 partners om het hergebruik van bouwmaterialen in Noordwest-Europa te vergroten. De eerste fase liep van 2018 tot januari 2022. Een verlenging van het project loopt tot 2023.
  • Truly Reclaimed is een label dat door Salvo is ontwikkeld om de werkelijk hergebruikte herkomst van materialen te certificeren.
  • FutuREuse is een bibliotheek van informatiebronnen en een discussieruimte over materialenhergebruik, ontwikkeld door Salvo.
  • SalvoWeb bevat een online directory van enkele duizenden bedrijven in de hergebruiksector, die hoofdzakelijk het Britse grondgebied bestrijken.
  • De Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel fungeert als contactpunt voor de actoren in het veld, harmoniseert hergebruikinitiatieven en zorgt voor bewustmaking ter zake.
  • Build Reuse (voorheen BMRA) is de federatie van hergebruikbedrijven in de Verenigde Staten. De organisatie overziet een netwerk van leden die actief zijn op het gebied van de demontage en de verkoop van bouwelementen. Ze ontwikkelt ook opleidingsprogramma's en geeft certificaten af.
  • Design for Reuse Primer: 15 Successful Reuse Projects within Different Sectors Explored In-depth, door Public Architecture, 2010. Een compilatie van 15 succesvolle ervaringen met hergebruik in de Noord-Amerikaanse context.
  • Reclaimed building products guide, WRAP, 2008. Deze Britse gids voor architecten is een juweeltje van WRAP, uit een tijd dat het hergebruik van bouwelementen hoog op de prioriteitenlijst van het agentschap stond.
  • Circulair Bouwen, 2017. Deze innovation paper, dat is opgesteld door het WTCB, geeft een overzicht van de debatten en ervaringen rond de circulaire economie in de bouw.

  Videos

  Drie video's die zijn geproduceerd in het kader van het Interreg NWE FCRBE-project.