Documentation

L’objectif du site Opalis est de faciliter le recours à des matériaux de réemploi dans des projets de construction et de rénovation.

Documentation

Vademecum voor hergebruik buiten de bouwsite

Het Vademecum voor ex-situ hergebruik bevat gedetailleerde richtlijnen voor overheden die het hergebruik willen bevorderen van bouwmaterialen die vrijkomen bij openbare werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (deze richtlijnen kunnen ook gemakkelijk elders in België en in Europa worden toegepast). Het Vademecum stelt een stapsgewijze methode voor om de identificatie, recuperatie en overdracht van herbruikbare materialen te organiseren in overeenstemming met de wetgeving inzake overheidsopdrachten. - September 2015

Download document

Materiaalfiches: Algemene inleiding

Download document