Over

  Over Opalis

  Het doel van de website Opalis is het gebruik van hergebruikmaterialen in bouw- en renovatieprojecten te vergemakkelijken. Hiervoor is Opalis georganiseerd aan de hand van verschillende rubrieken.

  • De site toont een overzicht van de professionele operatoren die bouwmaterialen afkomstig van de ontmanteling van oude inrichtingen of gebouwen verkopen. Naast hun hergebruikproducten bieden deze actoren vaak ook andere diensten aan: ontmantelen en reinigen, elementen op maat maken, gespecialiseerd advies, ... In veel gevallen is een beroep doen op hun expertise de beste manier om de hergebruikambities binnen een bouwproject te verwezenlijken. De diensten aangeboden door elke operator zijn in detail weergegeven op de beschrijvende fiches.
  • Opalis biedt ook technische documentatie over de meest voorkomende bouwproducten op de hergebruikmarkt: hun belangrijkste kenmerken, de frequentie waarmee ze vrijkomen, beschikbaarheid, indicatieve prijzen, …
  • Een derde deel beschrijft recente realisaties waarbij hergebruikmaterialen met succes en op een inspirerende manier zijn toegepast.
  • De laatste sectie bevat nuttige documenten en links voor bezoekers die verder nog extra informatie willen vergaren.

  De website Opalis is door Rotor vzw gesticht. Rotor is een vereniging die sinds 2005 actief is op het vlak van hergebruik van bouwelementen, via onderzoek, interieurprojecten met hergebruikmaterialen, en verschillende samenwerkingen met architecten, aannemers en gebouweigenaars. In het kader van het projet 'Plateforme Réemploi' (2017) hebben ook de architecten van Atelier 4|5 bijgedragen tot de inhoud van deze site.

  Binnen het kader van het project FCRBE, uitgevoerd binnen het kader van het Interreg NWE programma, dragen de coöperative vereniging Bellastock en Les Aventuriers du Sixième Continent bij aan de verdere uitbreiding van de inhoud van de website. 

  Het onderzoek voor dit project is op een zorgvuldige manier uitgevoerd. Het is echter mogelijk dat sommige adressen aan onze aandacht zijn ontsnapt of dat er fouten in de inhoud zijn geslopen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan de inhoud van de website, kan u uw opmerkingen naar ons doorsturen via het volgende adres: info@opalis.be.

  Dit project werd in verschillende fasen ontwikkeld dankzij de steun van Leefmilieu Brussel, het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Gewestelijk programma voor circulaire economie (PREC, maatregel RD15), OVAM in het kader van Vlaanderen Circulair, l'ADEME (Frankrijk) en la Région Île de France.

  Le site Opalis a été réalisé par l’asbl Rotor. Rotor est une association qui travaille depuis 2005 sur la question du réemploi, à travers des travaux de recherches, des aménagements d’intérieur à partir de matériaux de réemploi ou encore des collaborations avec des architectes, entreprises et maîtres d'ouvrages. Dans le cadre du projet "Plateforme Réemploi" (2017), le bureau Atelier 4|5 a également contribué au contenu de ce site.

  Dans le cadre du projet FCRBE, mené dans le cadre du programme Interreg NWE, la coopérative Bellastock et l'association Aventuriers du Sixième Continent contribuent à l'alimentation du contenu du site.

  Le travail de recherche pour ce projet a été mené avec la plus grande rigueur. Il est toutefois possible que certaines adresses aient échappé à nos recherches et que des erreurs se soient glissées dans le contenu. Si vous souhaitez apporter des modifications au contenu existant, merci de nous faire part de vos remarques à l’adresse suivante : info@opalis.be.

  Ce projet a été développé en plusieurs phases grâce au soutien de Bruxelles Environnement, du Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer, de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre du Programme Régional d’Économie Circulaire (PREC, mesure RD15), de l’OVAM dans le cadre de Vlaanderen Circulair, de l'ADEME (France) ainsi que de la Région Île de France.

  Partenaires et sponsors Partenaires et sponsors

   

   

  Sinds januari 2019 wordt de website verder ontwikkeld binnen het kader van het project FCRBEmogelijk gemaakt dankzij de steun van het Interreg NWE programma.

  Interreg

   

   

  Contact

  info@opalis.be
  Rotor asbl/vzw,
  58 rue Prévinaire straat,
  1070 Brussels, Belgium