Handelaars

UK ? Visit salvoweb.com

Voorbeelden

Verbiest en Karreveld, AgwA

Behoud en hergebruik (in situ)

Hergebruik in de glazen stad

De circulaire economie van de serrehandel in Nederland.