Ramen

Het hergebruik van raamkaders brengt de kwestie van de energieprestaties met zich mee. Ramen spelen een cruciale rol bij het voldoen aan de hedendaagse eisen inzake thermische isolatie en luchtdichtheid van de bouwschil.

Daarom moet een onderscheid worden gemaakt tussen oudere en nieuwere ramen. Terwijl oudere ramen worden voorbehouden voor toepassingen zoals binnenrenovatie, restauratie van erfgoed of gebouwen waarvoor geen hoge prestatie-eisen gelden, voldoen nieuwere ramen aan strengere eisen en kunnen ze in gevels worden hergebruikt. Deze nieuwere ramen zijn meestal het resultaat van de sloop van nog erg jonge gebouwen. Er zijn ook partijen op de markt die op het moment van levering worden gediskwalificeerd wegens een fout in de afmetingen of de kleur.

Het werken met gerecupereerde ramen dwingt ontwerpers hun werkproces enigszins aan te passen: omgekeerd dan wat in een klassiek ontwerptraject gangbaar is, moeten ze de afmetingen van de openingen afstemmen op de afmetingen van de ramen. Vaak is dit echter wel degelijk de moeite waard. Wanneer er wat marge is inzake de gewenste afmetingen van de elementen, is het mogelijk kwaliteitselementen te verkrijgen tegen erg concurrerende prijzen en zo de kosten van een belangrijk onderdeel van bouwprojecten te verminderen.

Documentation

Recente ramen

Dit zijn complete ramen (kader en beglazing) die zijn gedemonteerd bij de sloop of verbouwing van recente gebouwen. Er zijn ook displaymodellen die in winkels of op beurzen worden gepresenteerd, en zelfs nieuwe ramen die niet op de juiste afmetingen zijn geproduceerd of die afkomstig zijn uit overstocks (deze laatste twee gevallen zijn strikt genomen geen hergebruik, aangezien ze nog nooit zijn gebruikt!).

Oudere ramen

Oude, dikwijls houten maar soms bijvoorbeeld ook gietijzeren raamkaders met een bepaalde esthetische waarde zijn ook beschikbaar op de hergebruikmarkt, doorgaans bij gespecialiseerde handelaars. Deze raamkaders worden zowel met als zonder glas verkocht. Aangezien er typisch geen rekening wordt gehouden met hun energieprestaties, worden dergelijke kaders meestal gebruikt in toepassingen zoals binneninrichtingen, erfgoedrestauraties of onverwarmde ruimtes.

Glas-in-lood ramen

Deze ramen worden typisch door echte antiek- of erfgoedspecialisten gerestaureerd en opnieuw verkocht. Het kan gaan om kleinere elementen, geschikt als onderdeel voor bijvoorbeeld deuren of als blindering achter gevelramen, tot grotere elementen afkomstig van kerken.

Luiken, shutters

Bovenop een aanbod aan ramen of deuren bieden sommige bedrijven ook nog een selectie aan luiken aan, uit metaal of hout. Doorgaans gaat het om decoratieve modellen.