Structureel staal
Structureel staal
Structureel staal
Structureel staal
Structureel staal
Structureel staal
Structureel staal
Structureel staal

Structureel staal

Bouwmaterialen in staal komen relatief zelden voor op de hergebruikmarkt. Enerzijds omdat deze materialen gemakkelijk en voor een goede prijs kunnen worden verkocht aan schroothandelaars die ze naar de recyclageketens afvoeren. Anderzijds omdat het hergebruik ervan voor structurele doeleinden problemen kan opleveren met de stabiliteit van de bouwwerken en de veiligheid van personen. Hiervoor is een grondige beoordeling nodig en moeten de spelers bij een bouwproject (ontwerper, aannemer, studiebureaus) hun verantwoordelijkheid nemen.
De elementen die op de hergebruikmarkt te vinden zijn, komen van verschillende bronnen, zoals afgebroken hangars of industriële opslagplaatsen.
Ze beschikken over uitstekende milieuprestaties. De productie van een stalen element (zelfs wanneer het gerecycleerd staal bevat) heeft een aanzienlijke impact op het milieu, met name door de verbranding in hoogovens, waarbij grote hoeveelheden broeikasgassen vrijkomen. Vanuit dit oogpunt is hergebruik een bijzonder doeltreffende manier om de levensduur van een stalen component te verlengen: met elk ton hergebruikt staal vermijdt men de productie van 1,3 ton CO2.

Veel voorkomende producten

De meest voorkomende producten zijn:

  • diverse profielijzers met variabele afmetingen
  • metalen roosters
  • volledige afgebroken industriële hangars (voor meer informatie hierover, zie de categorie: Loodsen, serres/kassen, schuren)

Geconstateerde prijzen

De elementen worden vaak verkocht tegen 50% van de prijs van hun nieuwe equivalenten.
Sommige handelaars kopen structuurmetaal op tegen een betere prijs dan schroothandelaars op voorwaarde dat het beantwoordt aan specifieke criteria. De overnameprijzen schommelen rond de 200% van de prijs van schroot.

De prestaties objectief bekijken

De meeste verkopers van stalen structuurelementen kunnen geen attest afleveren van de technische capaciteiten van de producten die ze verkopen. Ze kunnen wel advies geven op basis van hun observaties en hun ervaring. Wanneer ze de structuur zelf hebben gedemonteerd, kunnen ze eventueel iets zeggen over de kwaliteit van de demontage en over de volledigheid van de partijen.
De ontwerpers en constructeurs die met deze producten willen werken, beschikken over een reeks maatregelen om deze elementen met kennis van zaken te gebruiken. De toepassing van deze maatregelen hangt af van de schaal van de projecten en het nieuwe geplande gebruik:

  • het principe van waardevermindering toepassen en de gerecupereerde structuurelementen alleen gebruiken voor secundaire toepassingen (secundaire structuren, niet-structureel gebruik…)
  • voldoende grote veiligheidsmarges nemen in de berekeningen voor dimensionering en principes van redundantie toepassen (vergelijkbaar met wat bij renovatieprojecten gebruikelijk is)
  • informatie inwinnen over de herkomst en het gebruik van de profielijzers
  • een aandachtig visueel onderzoek uitvoeren, eventueel aan te vullen met specifieke tests om de effectieve prestaties van de materialen vast te stellen (insnijding om de hardheid van het staal vast te stellen, infraroodscan, belastingstests op monsters, enz.)

Wist u dat?

In bepaalde regio’s in Europa is het hergebruik van structuurelementen goed ingeburgerd. Zo zijn er in het noorden van het Verenigd Koninkrijk veel leveranciers van recuperatiestaal. Er zijn ook studiebureaus stabiliteit en onderzoekslaboratoria die zich hebben gespecialiseerd in de analyse van de eigenschappen van deze profielijzers. Projecten die in deze context zijn uitgevoerd, tonen het belang van deze praktijk aan, zowel op milieu- als op economisch vlak.

   

Veelvoorkomende producten

Structureel staal