Basishoutbewerking (ontnagelen, verzagen, etc.)

Een groot deel handelaars in gerecupereerde houten elementen voeren enkele basisbewerkingen uit op hun materialen. Soms gebeurt dat voor de materialen te koop worden aangeboden (bv. ontnagelen), soms op vraag van de klant (bv. het verzagen van een lot op een gegeven lengte of breedte).