Verwijderen van mortel

Zowel bakstenen als tegels dienen na demontage gekuist te worden van mortelresten. Voor elementen geplaatst tot de jaren 1970 is er hoofdzakelijk sprake van kalk- of bastaardmortels, die zich relatief gemakkelijk laten verwijderen. Voor de cementmortels die nadien gebruikelijk werden is dat veel minder het geval. Bakstenen worden zo goed als altijd (handmatig) gekuist voor ze te koop worden aangeboden. Voor tegels is de bewerking soms optioneel, en kan ze handmatig, mechanisch of (als ze niet poreus zijn) chemisch uitgevoerd worden.