De Leuvense Sint-Geertruiabdij

Hergebruik van oorlogspuin in een eclectische gevel

Het project

De Sint-Geertruiabdij in Leuven bestaat uit een bijzonder geheel aan verschillende gebouwen, waarvan het meest merkwaardige ongetwijfeld de Thiéry-vleugel. 

De kanunnik en architect Armand Thiéry zetelde na de Eerste Wereldoorlog in het comité voor de wederopbouw van Leuven. Nadat hij de verwoeste Sint-Geertruiabdij had opgekocht, gaf hij opdracht tot de bouw van verschillende delen van het complex. Eén vleugel nam hij zelf onder handen. 

Aan de hand van brokstukken van de door bombardementen vernielde Leuvense huizen in het stadscentrum, voornamelijk bestaande uit blauwe hardsteen van de 16e en 17e eeuw, ontwierp de man een eclectische, neogotische gevel voor het nieuwe gebouw. Deze combinatie van materiaal en stijl zorgt voor een van de merkwaardigste abdijrenovaties ooit, in België en daarbuiten. Ook het oorspronkelijke interieur bestond volledig uit meubels die de bombardementen en de brand uit de eerste wereldoorlog overleefden. 

De opvallend gekleurde raamprofielen zijn afkomstig van de verbouwing van de abdijvleugel tot een woningenrij in 1981, door architect Paul Van Aerschot. Ze verdringen het eclectisch geweld van de gevelrij enigszins naar de achtergrond, maar de hoeveelheid verschillende fragmenten waaruit de gevel bestaat, blijft overweldigend. Of hoe de geschiedenis van een stad soms op een onverwachte manier zichtbaar wordt.

Soort
In situ Integration
Year
1919
Adres

Sint-Geertruiabdij
Leuven
België

Copyrights
Rotor