Demontage van 730 kozijnen

Recente vensterkozijnen gerecupereerd voor de bouw van serres

Hergebruikte materialen en hoeveelheden

- Vensterkozijnen : 730 stuks

Het project

In mei en juni 2017 vonden grote afbraakwerken plaats in een kantoorgebouw dat grondig werd gerenoveerd. Het gebouw in kwestie bevindt zich aan de rand van het Zoniënwoud, naast het Hermann-Debrouxviaduct. Het is eigendom van verzekeringsmaatschappij AXA. De renovatie wordt gecoördineerd door het Brusselse architectenbureau architectesassoc.

De betrokkenen wilden graag de beginselen van de circulaire economie in hun project verwerken. Daardoor gingen ze nadenken over de mogelijkheden voor hergebruik van de bouwelementen die bij de werken vrijkomen. Na een inventaris van de mogelijk te hergebruiken materialen hebben 730 vensterkozijnen van de gevels (goed voor een oppervlakte van bijna 650 m²) een originele bestemming gevonden: ze werden gerecupereerd door de vereniging Osmos die ze gaat gebruiken voor de bouw van serres in het kader van het Light Farm-project.

Wanneer er bij een renovatie vensters worden vervangen, gebeurt dit vaak omdat hun prestaties niet langer voldoen aan de nieuwe milieu-eisen. Zo ontstaat er al snel een paradoxale situatie. We kunnen ons afvragen wat beter is: materialen bewaren met minder goede warmteprestaties maar met behoud van de grijze energie die ze bevatten, of ze vervangen door nieuwe producten met betere prestaties maar die een grotere milieu-impact hebben doordat er nieuwe elementen moeten worden vervaardigd en de oude moeten worden weggegooid?

Een manier om deze paradox te overstijgen, bestaat erin om voor de oude vensters bestemmingen te vinden waarbij ze niet aan dezelfde prestatie-eisen moeten voldoen. Zo worden veel kozijnen momenteel geëxporteerd naar landen waar minder strenge eisen voor warmteprestaties gelden. Andere kozijnen vinden nieuwe bestemmingen in secundair gebruik (binnenwanden, onverwarmde gebouwen, enz.).

De oplossing die hier wordt voorgesteld – de bouw van serres – is vooral interessant omdat de kwaliteiten van deze kozijnen ten volle wordt gebruikt. De vensters werden door de eigenaar aan Osmos geschonken, de demontage en het vervoer waren ten laste van de vereniging. Hierdoor kon Osmos tegen een lage kostprijs de hand leggen op een interessant materiaal: de prototypes van Light Farm-serres krijgen zo een duurzamer, esthetischer en beter materiaal dan de goedkope materialen die meestal bij dergelijke projecten worden gebruikt (polycarbonaat, plexiglas of enkel glas).

In totaal werden er 63 pallets klaargemaakt, goed voor 4 vrachtwagens met oplegger. De vensters zijn bestemd voor prototypes die zullen worden gebouwd in Brussel, in Gembloers maar ook in Nederland en Polen.

Soort
Extraction
Soort markt
privé
Year
2017
Adres

Avenue Hermann-Debroux
Auderghem
België

Copyrights
Stephan Kampelmann