Verenigingshuis in Esneux | © Alain Janssens
Verenigingshuis in Esneux | © Alain Janssens
Renovatie van het recent gebouw in Esneux. | © Alain Janssens
Renovatie van het recent gebouw in Esneux. | © Alain Janssens
Het bestaande gebouw bevatte veel hoogwaardige technische apparatuur, zoals deze kozijnen in aluminium. Ze werden gedemonteerd en de afmetingen werden aangepast, zodat ze opnieuw konden worden gebruikt in het renovatieproject. | © Alain Janssens
Het bestaande gebouw bevatte veel hoogwaardige technische apparatuur, zoals deze kozijnen in aluminium. Ze werden gedemonteerd en de afmetingen werden aangepast, zodat ze opnieuw konden worden gebruikt in het renovatieproject. | © Alain Janssens
Een deel van het bestaande dakgebinte werd ter plaatse hergebruikt. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Een deel van het bestaande dakgebinte werd ter plaatse hergebruikt. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van de bestaande verlaagde plafonds. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van de bestaande verlaagde plafonds. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van de technische apparatuur: rookdetectoren. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van de technische apparatuur: rookdetectoren. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van de technische apparatuur : radiatoren en sanitair. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van de technische apparatuur : radiatoren en sanitair. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van technische apparatuur: branddetectoren. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van technische apparatuur: branddetectoren. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van technische apparatuur: HVAC. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van technische apparatuur: HVAC. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van technische apparatuur: verlichting. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van technische apparatuur: verlichting. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van technische apparatuur: noodsignalisatie. | © Atelier d'Architecture Alain Richard
Hergebruik ter plaatse van technische apparatuur: noodsignalisatie. | © Atelier d'Architecture Alain Richard

Verenigingshuis in Esneux

In situ hergebruik van technische uitrusting in perfecte staat

Type
In situ
Type opdracht
publiek
Jaar
2007
Uitvoering
Corman-Halleux G. & fils sprl.
Ontwerp
Atelier d'architecture Alain Richard
Opdrachtgever
Commune d'Esneux
Adres
Avenue de la Station, 80
4130 Esneux
België
50° 31' 35.6088" N, 5° 34' 20.0712" E
Export
PDF

Hergebruikmaterialen en hoeveelheden

Alle verwerkte materialen zijn in situ gerecupereerd
- Dakleien en geprefabriceerd dakgebinte: 60 m²
- Modulair akoestisch plafond: 90 m²
- Sanitaire apparatuur en brandhaspels: 50 stuks
- Elektrische apparatuur: 50 stuks
- Stalen kozijnen met thermische onderbreking: 10 stuks
- Betegeling: 37 m²

De demontage van het dakgebinte (en het hergebruik ervan op een andere plaats) en van bepaalde verwarmingselementen werd uitgevoerd door de technische diensten van de gemeente Esneux.

De demontage en de plaatsing van de andere hergebruikelementen werden uitgevoerd door de algemene aannemer Corman-Halleux G. & fils sprl.

Het project

Er zijn vele redenen om een gebouw te verbouwen – of zelfs af te breken. Vaak zijn verbouwingen ingegeven door wijzigingen in gebruik of programma’s, die niet zozeer te maken hebben met slijtage of vermindering van de technische prestaties van de bouwonderdelen. Zo worden veel architecten geconfronteerd met gebouwen die grondig moeten worden gerenoveerd terwijl er nog bouwelementen en technische apparatuur in prima staat aanwezig zijn.

Dit was ook het geval bij het project van het Maison des Associations in Esneux, waar een praktische oplossing werd gevonden. In een geheel van bestaande gebouwen moesten ateliers, vergaderruimten, een gemeentelijke bibliotheek en een evenementenzaal worden ingericht. Het meest recente gebouw was jonger dan 10 jaar. Al heel snel stelden de architecten van het project, Atelier d’Architecture Alain Richard (AAAR), vast dat deze gebouwen technische apparatuur van hoogstaande kwaliteit bevatten die met zorg was geplaatst.

In overleg met de bouwheer hebben de ontwerpers de demontage en het hergebruik ter plaatse geleid van talloze elementen, zoals de verwarmingsinstallaties, de vensterkozijnen, de sanitaire apparatuur en de modulaire plafonds. Sommige elementen werden gewoon zorgvuldig gedemonteerd en in goede omstandigheden opgeslagen tijdens de hele duur van de werf voor ze opnieuw werden gemonteerd, andere gingen naar ateliers om te worden aangepast. Dit was met name het geval voor de stalen vensterkozijnen, die uitstekend isoleerden en nog in goede staat waren. Ze werden versneden zodat ze in de nieuwe inrichtingen pasten.

Door vooraf een inventaris van de herbruikbare materialen op te stellen en in te spelen op eventuele technische problemen bij de verwijdering en hermontage, konden de ontwerpers aan de aannemer vragen een prijs in te dienen met volledige kennis van zaken voor de uitvoering van de werken. Dankzij deze manier van werken konden veel herbruikbare materialen in de bestaande gebouwen, die anders zouden worden vernietigd, verder hun diensten bewijzen binnen het nieuwe project.

Bij de demontage zijn er geen voorschriften opgelegd in verband met maatregelen om de oxidatie van elementen van de verwarmingsinstallatie te vermijden. Daardoor moest de installatie vier keer worden ontlucht nadat ze in dienst was gesteld. Om dit te vermijden, had men de leidingen en de radiatoren tijdens de opslag moeten afsluiten.