• Zijn er handelaars te vinden binnen het Brussels gewest?

  Er bestaat bijna geen enkele handelaar die zich op minder dan 20km van Brussel bevindt. Historisch gezien was het gebruikelijk dat een sloper ook een opslagruimte in Brussel had, open voor het publiek. Hier werden zo goed als alle materialen van hun werven verkocht. Maar een grote oppervlakte aan opslagruimte in of nabij het stadscentrum is niet meer zo vanzelfsprekend, ondermeer door de huurprijzen die de laatste decennia ferm gestegen zijn. Maar geen nood! Zowat alle belgische hergebruikhandelaars zijn bereid om te werken in het Brussels gewest. 

 • Welke materialen zijn altijd te vinden op de recuperatiemarkt?

  Sommige materialen zijn in België schering en inslag. We bedoelen daarmee vooral de vaste waarden van ons bouwerfgoed: blauwe hardsteen, keramische tegels, bakstenen, kasseien, enz. Dat ze in alle streken en in alle tijden te vinden waren, beschermt ze tot op zekere hoogte tegen de schommelingen van de mode. Dat geldt minder voor recentere materialen: die raken sneller uit de mode en moeten opboksen tegen een groeiend aanbod aan soortgelijke goedkope materialen. Nu is opslag een kernpunt in het beheer van een doorverkoopbedrijf. Sommige materialen blijven jaar na jaar in stock, het zou zonde zijn als het zo ver komt dat ze onverkoopbaar worden. De toekomst is echter onvoorspelbaar. Om de risico’s te beperken kiezen de meeste handelaars voor een stock met bijna uitsluitend vaste waarden, die zo de succesmaterialen van de sector worden.

 • Is het gekochte materiaal direct bruikbaar voor plaatsing?

  Bepaalde types materiaal worden behandeld voor direct gebruik na aankoop (ze worden schoongemaakt, gesorteerd, geconditioneerd, ...); maar dit geldt niet voor alle aangeboden materialen. In dat geval moet men een budget vrijmaken voor deze behandeling(en) en rekening houden met een adequate timing op de werf. Sommige handelaars bieden hun diensten voor materiaalbehandeling aan na verkoop, en kunnen perfect inschatten tegen wanneer de materialen geleverd kunnen worden. De aangeboden diensten zijn te vinden in de fiches van de handelaars.

 • Staan de huidige afbraak praktijken toe om hergebruikmaterialen zorgvuldig te demonteren?

  De periode waarin materialen uit een gebouw worden gedemonteerd heet de "ontmantelingsfase". Anders dan bij zware afbraakwerken, is het bij ontmanteling van belang om de materialen intact de werf buiten te krijgen. De duur van deze onderneming en de extra middelen hiervoor nodig zijn dan ook bepalend voor de haalbaarheid van de werken en het hergebruik van de verschillende elementen. Een goede kennis van de te demonteren materialen is dus van groot belang. Bij een gebouw dat al te lang leeg staat loop je het risico op materialen die niet meer geschikt zijn voor ontmanteling, door bijvoorbeeld vandalisme, of door schade door het weer.

  De zogenaamde « onverwoestbare » uitgevoerde interieurs zijn meestal ongunstig voor ontmanteling en hergebruik. Men spreekt dan over zeer specifiek ontworpen interieurs. Meer traditionele interieurs (bijvoorbeeld uitgevoerd aan de hand van houten elementen) of gebouwstructureren (zoals baksteen gemetst met kalkmortels) laten wel ontmanteling toe. Hetzelfde geldt voor interieurs van hedendaagse bureaus die grotendeels bestaan uit modulaire elementen, ontworpen voor makkelijke plaatsing en ontmanteling.  

   

 • Wat is het typische profiel van een recuperatiehandelaar?

  Geen twee handelaars zijn dezelfde. Ze bestaan in alle maten en gewichten, van hooggespecialiseerd tot allround, van zij die een catalogus hebben en hun stock ordenen tot zij die hun klanten verliezen in echte grotten van Ali Baba. Eén bezoek volstaat dus niet om een beeld te krijgen van deze sector. Er bestaat ook geen beroepsvereniging. Elke speler bepaalt zelf welke richting hij uit wil, wat hij aanbiedt en hoe hij zich organiseert.

 • Kan ik de gekochte materialen laten leveren en/of plaatsen?

  Sommige verkopers bieden behalve materialen ook verschillende diensten aan: afbraak, demontage, herstel, werk op maat, hulp bij het ontwerp, transport en zelfs plaatsing. Aarzel niet om de mogelijkheden die in de fiches worden voorgesteld door te nemen.

 • Welke afstand is een handelaar bereid af te leggen om materiaal te komen oppikken?

  Sommige handelaars zijn bereid om lange afstanden af te leggen voor het ophalen van materiaal. Dit hangt sterk af van de aard van de materialen, de aangeboden hoeveelheid en of het interessante materialen zijn (zeldzaam, kostbaar, goede staat, etc.). Voor kleinere hoeveelheden materialen zullen handelaars meestal proberen het transport van de materialen te combineren met een ander gepland traject. In dat geval is het waarschijnlijk nodig om te beschikken over een tijdelijke opslagruimte. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf de materialen te gaan brengen naar de handelaar, op voorwaarde dat u de logistiek regelt.

 • Is hergebruik een volledig lokale economische activiteit?

  De markt van de constructiematerialen is grotendeels internationaal; hetzelfde geldt voor sommige gerecupereerde materialen. Het succes van bepaalde elementen zorgt ervoor dat ze de Belgische grens overschrijden. Het is dan ook niet vreemd om Belgische verkopers te zien samenwerken met partners in Nederland, Frankrijk, Amerika en zelfs China voor de export van typische lokale materialen, zoals kasseien. In omgekeerde richting, worden er ook hergebruikmaterialen vanuit het buitenland naar België getransporteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor balken in eik, natuursteen of voor bakstenen uit Frankrijk, of voor klinkers en dakpannen uit Nederland.

 • Op welke manier wordt de kwaliteit van een materiaal gegarandeerd?

  De hergebruikmaterialen in de bouwsector zijn materialen die voornamelijk voortkomen uit sloop- of bouwwerven. Dit heeft gevolgen voor het uiterlijk en de structurele eigenschappen van de materialen. Anders dan nieuwe producten, hebben recuperatiematerialen meestal geen garantie omtrent hun prestatie. Relatief onbelangrijk voor een kleine buitenwand, maar bij structurele elementen zijn zo een garanties van groter belang. Dit houdt in dat de partijen die betrekking hebben tot de bouw (architect, ondernemer, bouwheer) verantwoordelijkheid nemen & dragen. Daarom is een goede kennis over de geschiedenis van het materiaal in kwestie van groot belang. Waar komt het vandaan? Waar dient het voor? Hoe is het gedemonteerd, ... ? Sommige verkopers kunnen precieze raad geven over deze verschillende zaken.

  Het ontbreken van een garantie houdt verschillende types hergebruikmaterialen niet tegen toch in grote hoeveelheden op de markt te verschijnen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wegverharding, waar hergebruikmaterialen een grote populariteit genieten vanwege hun hoge kwaliteit en weerstand die ze doorheen de tijd hebben getoond. 

   

 • Zijn er altijd genoeg materialen in voorraad?

  In de fiches maken we een onderscheid tussen de rubrieken "specialisten" en "behandelt ook". Een handelaar gespecialiseerd in bepaalde types materiaal zal op constante wijze te maken hebben met grote kwantiteiten ervan. Bij "behandelt ook" heeft men te maken met een handelaar die deze types materiaal ook op stock heeft, maar niet permanent, en in kleinere hoeveelheden. Deze factoren hebben dan ook invloed op de prijs van de materialen.

  Voor projecten waarbij het materiaal lange tijd voor aanvang van de werf vastgelegd wordt, is het van belang om zeker te weten dat het materiaal effectief bescikbaar zal zijn wanneer men het nodig heeft. De gespecialiseerde verkopers zijn in dit geval geschikter als partner. Een alternatief kan er in bestaan om de materialen al aan te schaffen tijdens het ontwerpen.