Loodsen, serres/kassen, schuren

Deze materiaalcategorie bundelt de gebouwen die gedemonteerd worden en geheel of gedeeltelijk als “bouwkit” terug aangeboden. Alhoewel de types structuren die onder deze categorie vallen verschillen in leeftijd, materiaal en uitzicht hebben ze met elkaar gemeen dat hun verbindingen gemakkelijk omkeerbaar zijn, dat hun ontwerp (tot op zekere hoogte) gestandaardiseerd zijn, dat de ratio volume - hoeveelheid materiaal dikwijls indrukwekkend is, en dat hun hergebruik doorgaans goedkoper is dan het aankopen van een nieuwe structuur. De verschillende praktijken zijn erg regiogebonden, maar relatief standaard binnen bepaalde economische activiteiten (zoals landbouw, tuinbouw, industrie, etc.)

Documentation

Loodsen met stalen structuur

Het hergebruik van volledige hangars wordt door enkele gespecialiseerde bedrijven georganiseerd, die zoveel mogelijk proberen de gedemonteerde structuren direct vanop de demontagewerf naar hun nieuwe locatie te vervoeren, om de hoge transport- en opslagkosten zoveel mogelijk te vermijden. Typisch verschijnen de voor demontage geplande structuren daarom enkele maanden op voorhand op hun website. De hangars worden zowel met als zonder sandwichpanelen voor dak- en gevelbekleding verkocht. 

Serres / Kassen

Vooral in Nederland is het hergebruik van kassen (of ‘serres’ in het Vlaams) en erg veel voorkomende praktijk. Niet zelden worden gerecupereerde en nieuwe kassen samen door dezelfde leveranciers aangeboden. Veel kassen worden ook aan buitenlandse afnemers verkocht, tot in Oost-Europa toe. De kassen zijn geschikt voor een nieuwe toepassing in de landbouwsector, maar veel handelaars verkopen ook aan particulieren of aan architecten met het oog op een eerder publiek/cultureel gebruik. Dikwijls hebben de handelaars in hergebruikkassen een zodanig grote voorraad elementen op stock dat het mogelijk is een nieuwe kas op maat samen te laten stelen (aluminium profielen en glas, plus eventuele toebehoren). 

Houten schuren

Het hergebruik van oude houten schuren in hun geheel vindt slechts in enkele specifieke regio’s plaats (bepaalde regio’s in Frankrijk, de Alpen en Scandinavië bijvoorbeeld). Dikwijls betreft het oude schuren die binnen de landbouwsector zelf circuleren (zowel de houten structuur als de gevelbekleding en invulling). Voor hout afkomstig van oude schuren, dat afzonderlijke verkocht wordt voor andere toepassingen, zie ‘Afwerkingshout -> Barnwood’.