Lambriseringspanelen

Lambriseringspanelen komen vooral voor op de Engelse en Franse hergebruikmarkt. Typisch zijn ze afkomstig van oude heren- en landhuizen en publieke gebouwen, en hebben ze een zekere historische waarde. Ze bestaan in allerlei houtsoorten met verschillende gradaties van decoratie.