Spanten, balken, kepers, etc.

Deze producten zijn te vinden bij afbraakaannemers die houten daken, vloer- of andere structuren demonteren. Het vrijgekomen hout wordt gesorteerd en meestal ook ontnageld. De gebruikelijke terminologie voor deze producten is regioafhankelijk, maar typisch gaat het over massieve houten elementen met een rechthoekige doorsnede, afkomstig van twintigste-eeuwse gebouwen. Zowel de grotere als de kleinere doorsnedes worden aangeboden op de markt.